Context actual :: La Caixa . Programa de prevención del consumo de drogas ::

Context actual

Context actual

Segons l’última Enquesta Estatal sobre Ús de Drogues en Estudiants d’Ensenyament Secundari de 2012-2014 (ESTUDES), les drogues que consumeixen un major percentatge d’estudiants de 14 a 18 anys continuen sent l’alcohol, el tabac i el cànnabis. Les segueixen els hipnosedants, la cocaïna i l’èxtasi.

La tendència en el consum d’alcohol presenta un repunt preocupant l’any 2012, amb un 81,9% que ha consumit en l’últim any i un 74% en l’últim mes. Aquesta tendència es produeix sobretot en els més joves, amb edats entre els 14 i els 15 anys.

La nova forma de relació amb les drogues rep el nom de consum recreatiu. Es tracta d’un consum de drogues, legals i il·legals, que normalment es presenta associat al temps d’oci, especialment al nocturn durant els caps de setmana.

L’Obra Social ”la Caixa”, conscient que la millor manera de prevenir els riscos i les conseqüències que comporta el consum de drogues és informar sobre els efectes de les substàncies addictives i oferir formació i orientació, tant als joves com a les persones que estan en contacte amb ells, posa en marxa un programa que tracta la prevenció del consum de drogues de manera integral.