(TOUR ACCESSIBLE) Sala 3 :: La Caixa . Programa de prevención del consumo de drogas ::

Sala 3. Les drogues, un fenomen global

Sala 3. Les drogues, un fenomen global
Per què la droga és un dels negocis més importants del món.
(TOUR ACCESSIBLE) Sala 3

En un món globalitzat, cada vegada és més difícil distingir entre països productors i països consumidors de drogues. En l'actualitat, els països consumidors també produeixen (plantes i drogues sintètiques), mentre que a les zones de producció primària (d'opi o de fulles de coca), el consum augmenta cada dia. A més, des de fa molt de temps, hi ha drogues legals (com és el cas de l'alcohol) que es produeixen i consumeixen en gran part del planeta.

Per altra banda, els grups que es beneficien del tràfic il•legal han desenvolupat formes molt complexes de producció, comercialització i blanqueig dels beneficis econòmics, que han acabat per involucrar-hi una bona part dels països.

Com a conseqüència, també ha calgut establir convenis i acords internacionals de col•laboració per afrontar la situació.